Regulamin określa zasady i warunki przystąpienia do programu wsparcia rozwoju małych i średnich firm ``MARKA SUKCESU``

Pojęcia:

„MARKA SUKCESU” – program wsparcia dla firm z sektora MŚP, realizowany poprzez kompleksowe działania doradcze, marketingowe i sprzedażowe w firmie.

Opiekun marki – wykonawca projektu, osoba wydelegowana przez Pomysłodawcę programu.

Pomysłodawca programu – marka Studio marki Brand Soul, której właścicielem jest Business and koncept – doradztwo marketingowe.

Firma – podmiot uczestniczący w projekcie, firma z sektora MŚP

 1. Program „Marka Sukcesu” jest przedsięwzięciem realizowanym przez markę Studio Marki „Brand Soul„, której właścicielem jest Business and Concept – doradztwo marketingowe Agnieszka Śliwka-Gumienna z siedzibą w Poznaniu, na ul. Sarmackiej 5c/3, 61-616 o numerze NIP: 9721047918, REGON: 300756993.
 2. Program jest projektem bezterminowym, realizowanym na terenie całej Polski.Uwaga! W dniach od 1-31.03.2014 uczestnictwo w programie ma charakter bezpłatny dla wybranych 4 firm, które stawiają na przedsiębiorczość, rozwój i przekonają opiekuna marki w przesłanych zgłoszeniu, że to z nimi warto podjąć współpracę i przeprowadzić wstępną analizę. Wybrane firmy zostaną poinformowane o wyborze do dnia 8.04.2014.
 3. Celem projektu jest wsparcie rozwoju i innowacji wśród przedsiębiorstw sektora MŚP, rozwój współpracy między małymi firmami dla osiągnięcia efektu synergii, zwiększenie jakości i efektywności pracy nad projektami marketingowymi w małych i średnich firmach, wzrost zaufania do podmiotów doradczych ze strony innych firm, zwiększenie konkurencyjności małych i średnich firm na rynkach lokalnych.Uwaga! Najważniejsze przesłanie projektu to NOWA KONCEPCJA ROZWOJU BIZNESU, gdyż nastawiona przede wszystkim na jakość i podejście z zaangażowaniem, determinacją i pomysłowością do zarządzania firmą i współpracy między przedsiębiorstwami.
 4. Działania programu obejmują: indywidualne konsultacje z właścicielami, menadżerami i pracownikami firmy, analizę sytuacji wewnętrznej firmy po wcześniejszym ustaleniu kluczowych zadań Opiekuna marki (doradcy zewnętrznego), przedstawienie pomysłów i planu realizacji poszczególnych zadań (zmiany w zarządzaniu itp. lub wdrożenie nowej marki/inwestycji), realizacja zaproponowanych działań wedle ustaleń budżetowych.UWAGA! W dniach od 1-31.03.2014 wstępne konsultacje, analiza sytuacji wewnątrz firmy oraz przedstawienie propozycji działań jest BEZPŁATNE dla czterech wybranych firm, które Opiekun marki wybierze na podstawie przesłanych informacji w zgłoszeniu. Firmy zostaną poinformowane o wyborze do dnia 8.04.2014.
 5. Proponowane przez Opiekuna marki działania mogą obejmować koncepcje rozwoju firmy w zakresie:Podniesienia efektowności współpracy między działami w firmie – Program Synergia MS

  Wzrostu motywacji personelu

  Wzrostu sprzedaży produktów/usług

  Podniesienia jakości obsługi Klienta

  Zaplanowania i realizacji planu zarządzania personelem w firmie (procesy rekrutacji, planowania ścieżek kariery, ocen okresowych, zwolnień itp.)

  Programu kształcenia młodych liderów sprzedaży

  Realizacji kampanii marketingowych off-line i on-line

  Stworzenia profesjonalnego wizerunku firmy w Internecie (strona internetowa, pozycjonowanie, linki sponsorowane, social media , marketing wirusowy itp.)

  Przygotowaniu niezbędnych elementów identyfikacji wizualnej (ulotki, wizytówki, karty biznesowe, katalogi, logotypy, standy itp.)

  Opracowaniu systemów do zarządzania projektami lub relacji z Klientem na bazie szczegółowej analizy potrzeb przedsiębiorstwa

  Realizacji szkoleń sprzedażowych (profesjonalna obsługa Klienta, efektywny konsulting telefoniczny, handlowiec jako konsultant strategiczny w firmie itp.), szkoleń dla Klientów i kontrahentów

  Organizacji eventów, imprez itp.

  Działań PR i kontaktu z prasą

  Realizacji działań społecznych (akcje charytatywne, akcje społeczne itp. budujące wizerunek firmy z innej, niekomercyjnej strony)

  Badania efektywności realizowanych działań (ankiety, badania „cichy klient”, wywiady, narzędzia on-line itp.)

  Realizacji funkcji outsourcingu marketingu (kompleksowe zarządzanie działem marketingu przez Opiekuna marki), sprzedaży (komercjalizacja lokali, sprzedaż telefoniczna), zarządzania (zarządzanie firmą/działem).

  Innych, ustalonych przez strony

 6. Realizacją założonych w projekcie zadań zajmuje się Opiekun marki, który mimo, że jest podmiotem zewnętrznym, dzięki doświadczeniu, otwartości, kreatywności, nowatorskiemu podejściu do biznesu i szacunku do współpracującej firmy, staje się jej częścią i utożsamia się z jej planami i strategią.
 7. „Marka sukcesu” to projekt do którego przystąpić może każda firma z sektora MŚP po wypełnieniu uprzednio formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.markasukcesu.pl. Wypełnienie formularza jest BEZPŁATNE i nie wiąże się z koniecznością przystąpienia do programu. W ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania wniosku z zainteresowaną firmą skontaktuje się Opiekun marki by ustalić datę spotkania podczas, którego omówione zostaną najważniejsze założenia współpracy. Wycena audytu marki i zaproponowania działań w celu jej odświeżenia lub wdrożenia nowej jest kalkulowana indywidualnie po pierwszym spotkaniu z Opiekunem Marki.Uwaga! Założeniem projektu jest wzrost konkurencyjności MŚP na rynku stąd „marka sukcesu” zakłada realizację usług doradczych, marketingowych i sprzedażowych w bardzo atrakcyjnych cenach. Działania wdrożeniowe związane są z współpracą z małymi firmami, których jakość wykonania jest wysoka, a cena niewygórowana (nie ma kosztów zatrudnienia pracowników, ZUS, kosztów stałych itp.)
 8. Etapy przystąpienia do projektu obejmują:
  1. Zapoznania się z regulaminem i zasadami uczestnictwa na stronie internetowej www.markasukcesu.pl
  2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.UWAGA! W dniach od 1-31.03.2014 kontakt ze strony Opiekuna nastąpi dopiero po 30 dniach i będzie dotyczył 4 wybranych firm. Jeśli firma chce uczestniczyć w programie natychmiast – odpłatnie należy to zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.
  3. Spotkanie z Opiekunem i omówienie zasad współpracy. Udostępnienie Opiekunowi niezbędnych informacji i umożliwienie przeprowadzenia rozmów z zainteresowanymi osobami.
  4. Przedstawienie propozycji działań i kosztów ich realizacji. Podpisanie umowy.
  5. Wdrożenie planowanych zadań i ocena ich efektywności.
  6. Przedstawienie propozycji stałej współpracy w ramach zewnętrznego wsparcia Opiekuna Marki, której celem jest utrzymanie pozytywnego jej wizerunku i wydelegowanie zadań koordynacyjnych marketingu i sprzedaży profesjonaliście z zewnątrz.
 9. Zgłoszenie do projektu może odbyć się poprzez:
  1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.markasukcesu.pl
  2. Wydrukowanie i przesłanie zwrotnie formularza zgłoszeniowego dostępnego w formie pliku PDF na stronie www.markasukcesu.pl. Adres wysyłki: rejestracja@markasukcesu.pl lub Business and Concept ul. Sarmacka 5c/3, 61-616 Poznań z dopiskiem „rejestracja Marka sukcesu”.
 10. W dniach od 1-31.03.2014 przyjmowane zgłoszenia wezmą udział w BEZPŁATNYM PROJEKCIE „MARKA SUKCESU” w którym to spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy 4, gdzie przeprowadzimy analizę marki i przedstawimy propozycję rozwoju – bezpłatnie.
  1. UWAGA! Bezpłatna analiza nie dotyczy realizacji jej założeń.
  2. Zgłaszając swój udział w projekcie w wyznaczonym terminie bezpłatnej analizy firma wyraża zgodę na publikację wyników analizy, ale bez wskazania na nazwę firmy i korzystania z wszelkich danych analitycznych i liczbowych, które mogą potwierdzić jakiej firmy analiza dotyczy, chyba, że firma uczestnicząca w projekcie zadecyduje inaczej.
  3. W dniach od 1-31.03.2014 wszystkie zgłoszone firmy (wypełnione i przesłane wnioski zgłoszeniowe) będą mogły brać udział w bezpłatnie w warsztatach dla pracowników działów marketingu i sprzedaży w ramach projektu ” Synergia MS” – postaw na współpracę organizowanego od marca 2014, który zakłada wzrost efektywności współpracy między działami marketingu i sprzedaży w firmie w celu osiągnięcia założonych planów sprzedażowych i marketingowych. Z każdej firmy może zostać do programu wydelegowana jedna osoba z działu sprzedaży, jedna z działu marketingu.
 11. Pomysłodawca może odmówić realizacji przedsięwzięcia w zainteresowanej lub wybranej w dniach od 1.01-31.03.2014 firmie, jeśli zostaną przez nią naruszone zasady poufności lub inne ustalone wcześniej między stronami, a także w przypadku braku współpracy ze strony personelu firmy (niedostarczenie ustalonych informacji, uczestnictwo w rozmowach itp.) czy też nie dostarczenia wymaganych dokumentów firmy.
 12. Wybrana firma może zrezygnować z udziału w programie po ustaleniu wstępnego zakresu działań na pierwszym spotkaniu. Dalsze warunki współpracy zawarte są w umowie programowej zawartej między stronami na czas trwania projektu.
 13. Wszelkie informacje przekazywane między stronami zostaną zachowane w poufności i nie będą udostępniane w żadnej formie osobom trzecim. Z każdej strony zostanie wydelegowana jedna osoba koordynująca, która będzie także czuwała nad bezpieczeństwem obiegu informacji w firmie i na zewnątrz.
 14. Pomysłodawca oświadcza, że posiada odpowiednie doświadczenie w realizacji proponowanych działań.
 15. Wysyłając formularz zgłoszeniowy firma potwierdza akceptację regulaminu programu „MARKA SUKCESU” i wyraża zgodę na wykorzystanie danych firmy w postaci: nazwa, adres, nip, regon, telefon, e-mail jedynie dla celów realizacji projektu „marka sukcesu”.
 16. Wysyłając formularz zgłoszeniowy firma wyraża zgodę na przesyłanie przez pomysłodawcę informacji drogą e-mailową o kolejnych etapach programu i innych informacjach związanych z projektem.
 17. Wysyłając formularz zgłoszeniowy osoba reprezentująca w nim firmę oświadcza, że posiada zgodę zarządu firmy/właściciela na reprezentowanie jej wobec podmiotów z branży pomysłodawcy.
 18. Dane kontaktowe pomysłodawcy podczas realizacji projektu:
  „MARKA SUKCESU”
  www.markasukcesu.pl
  rejestracja@markasukcesu.pl
  Tel. +48 601 259 983

Chcesz dołączyć do programu Marka Sukcesu?
Zapisz się wypełniając nasz formularz