REGULAMIN

Regulamin określa zasady i warunki przystąpienia do programu wsparcia rozwoju małych i średnich firm "MARKA SUKCESU".

Pojęcia:

"MARKA SUKCESU" - program wsparcia dla firm z sektora MŚP, realizowany poprzez kompleksowe działania doradcze, marketingowe i sprzedażowe w firmie.

Opiekun marki - wykonawca projektu, osoba wydelegowana przez Pomysłodawcę programu.

Pomysłodawca programu - marka Studio marki Brand Soul, której właścicielem jest Business and koncept - doradztwo marketingowe.

Firma - podmiot uczestniczący w projekcie, firma z sektora MŚP

 1. Program "Marka Sukcesu" jest przedsięwzięciem realizowanym przez markę Studio Marki "Brand Soul", której właścicielem jest Business and Concept – doradztwo marketingowe Agnieszka Śliwka-Gumienna z siedzibą w Poznaniu, na ul. Sarmackiej 5c/3, 61-616 o numerze NIP: 9721047918, REGON: 300756993.
 2. Program jest projektem bezterminowym, realizowanym na terenie całej Polski.
  • Uwaga! W dniach od 1-31.03.2014 uczestnictwo w programie ma charakter bezpłatny dla wybranych 4 firm, które stawiają na przedsiębiorczość, rozwój i przekonają opiekuna marki w przesłanych zgłoszeniu, że to z nimi warto podjąć współpracę i przeprowadzić wstępną analizę. Wybrane firmy zostaną poinformowane o wyborze do dnia 8.04.2014.
 3. Celem projektu jest wsparcie rozwoju i innowacji wśród przedsiębiorstw sektora MŚP, rozwój współpracy między małymi firmami dla osiągnięcia efektu synergii, zwiększenie jakości i efektywności pracy nad projektami marketingowymi w małych i średnich firmach, wzrost zaufania do podmiotów doradczych ze strony innych firm, zwiększenie konkurencyjności małych i średnich firm na rynkach lokalnych.
  • Uwaga! Najważniejsze przesłanie projektu to NOWA KONCEPCJA ROZWOJU BIZNESU, gdyż nastawiona przede wszystkim na jakość i podejście z zaangażowaniem, determinacją i pomysłowością do zarządzania firmą i współpracy między przedsiębiorstwami.
 4. Działania programu obejmują: indywidualne konsultacje z właścicielami, menadżerami i pracownikami firmy, analizę sytuacji wewnętrznej firmy po wcześniejszym ustaleniu kluczowych zadań Opiekuna marki (doradcy zewnętrznego), przedstawienie pomysłów i planu realizacji poszczególnych zadań (zmiany w zarządzaniu itp. lub wdrożenie nowej marki/inwestycji), realizacja zaproponowanych działań wedle ustaleń budżetowych.
  • UWAGA! W dniach od 1-31.03.2014 wstępne konsultacje, analiza sytuacji wewnątrz firmy oraz przedstawienie propozycji działań jest BEZPŁATNE dla czterech wybranych firm, które Opiekun marki wybierze na podstawie przesłanych informacji w zgłoszeniu. Firmy zostaną poinformowane o wyborze do dnia 8.04.2014.
 5. Proponowane przez Opiekuna marki działania mogą obejmować koncepcje rozwoju firmy w zakresie:
  • Podniesienia efektowności współpracy między działami w firmie - Program Synergia MS
  • Wzrostu motywacji personelu
  • Wzrostu sprzedaży produktów/usług
  • Podniesienia jakości obsługi Klienta
  • Zaplanowania i realizacji planu zarządzania personelem w firmie (procesy rekrutacji, planowania ścieżek kariery, ocen okresowych, zwolnień itp.)
  • Programu kształcenia młodych liderów sprzedaży
  • Realizacji kampanii marketingowych off-line i on-line
  • Stworzenia profesjonalnego wizerunku firmy w Internecie (strona internetowa, pozycjonowanie, linki sponsorowane, social media , marketing wirusowy itp.)
  • Przygotowaniu niezbędnych elementów identyfikacji wizualnej (ulotki, wizytówki, karty biznesowe, katalogi, logotypy, standy itp.)
  • Opracowaniu systemów do zarządzania projektami lub relacji z Klientem na bazie szczegółowej analizy potrzeb przedsiębiorstwa
  • Realizacji szkoleń sprzedażowych (profesjonalna obsługa Klienta, efektywny konsulting telefoniczny, handlowiec jako konsultant strategiczny w firmie itp.), szkoleń dla Klientów i kontrahentów
  • Organizacji eventów, imprez itp.
  • Działań PR i kontaktu z prasą
  • Realizacji działań społecznych (akcje charytatywne, akcje społeczne itp. budujące wizerunek firmy z innej, niekomercyjnej strony)
  • Badania efektywności realizowanych działań (ankiety, badania "cichy klient", wywiady, narzędzia on-line itp.)
  • Realizacji funkcji outsourcingu marketingu (kompleksowe zarządzanie działem marketingu przez Opiekuna marki), sprzedaży (komercjalizacja lokali, sprzedaż telefoniczna), zarządzania (zarządzanie firmą/działem).
  • Innych, ustalonych przez strony
 6. Realizacją założonych w projekcie zadań zajmuje się Opiekun marki, który mimo, że jest podmiotem zewnętrznym, dzięki doświadczeniu, otwartości, kreatywności, nowatorskiemu podejściu do biznesu i szacunku do współpracującej firmy, staje się jej częścią i utożsamia się z jej planami i strategią.
 7. "Marka sukcesu" to projekt do którego przystąpić może każda firma z sektora MŚP po wypełnieniu uprzednio formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.markasukcesu.pl. Wypełnienie formularza jest BEZPŁATNE i nie wiąże się z koniecznością przystąpienia do programu. W ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania wniosku z zainteresowaną firmą skontaktuje się Opiekun marki by ustalić datę spotkania podczas, którego omówione zostaną najważniejsze założenia współpracy. Wycena audytu marki i zaproponowania działań w celu jej odświeżenia lub wdrożenia nowej jest kalkulowana indywidualnie po pierwszym spotkaniu z Opiekunem Marki.

  Uwaga! Założeniem projektu jest wzrost konkurencyjności MŚP na rynku stąd "marka sukcesu" zakłada realizację usług doradczych, marketingowych i sprzedażowych w bardzo atrakcyjnych cenach. Działania wdrożeniowe związane są z współpracą z małymi firmami, których jakość wykonania jest wysoka, a cena niewygórowana (nie ma kosztów zatrudnienia pracowników, ZUS, kosztów stałych itp.)

 8. Etapy przystąpienia do projektu obejmują:
  1. Zapoznania się z regulaminem i zasadami uczestnictwa na stronie internetowej www.markasukcesu.pl
  2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
   • UWAGA! W dniach od 1-31.03.2014 kontakt ze strony Opiekuna nastąpi dopiero po 30 dniach i będzie dotyczył 4 wybranych firm. Jeśli firma chce uczestniczyć w programie natychmiast - odpłatnie należy to zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.
  3. Spotkanie z Opiekunem i omówienie zasad współpracy. Udostępnienie Opiekunowi niezbędnych informacji i umożliwienie przeprowadzenia rozmów z zainteresowanymi osobami.
  4. Przedstawienie propozycji działań i kosztów ich realizacji. Podpisanie umowy.
  5. Wdrożenie planowanych zadań i ocena ich efektywności.
  6. Przedstawienie propozycji stałej współpracy w ramach zewnętrznego wsparcia Opiekuna Marki, której celem jest utrzymanie pozytywnego jej wizerunku i wydelegowanie zadań koordynacyjnych marketingu i sprzedaży profesjonaliście z zewnątrz.
 9. Zgłoszenie do projektu może odbyć się poprzez:
  1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.markasukcesu.pl
  2. Wydrukowanie i przesłanie zwrotnie formularza zgłoszeniowego dostępnego w formie pliku PDF na stronie www.markasukcesu.pl. Adres wysyłki: rejestracja@markasukcesu.pl lub Business and Concept ul. Sarmacka 5c/3, 61-616 Poznań z dopiskiem "rejestracja Marka sukcesu".
 10. W dniach od 1-31.03.2014 przyjmowane zgłoszenia wezmą udział w BEZPŁATNYM PROJEKCIE "MARKA SUKCESU" w którym to spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy 4, gdzie przeprowadzimy analizę marki i przedstawimy propozycję rozwoju - bezpłatnie.
  1. UWAGA! Bezpłatna analiza nie dotyczy realizacji jej założeń.
  2. Zgłaszając swój udział w projekcie w wyznaczonym terminie bezpłatnej analizy firma wyraża zgodę na publikację wyników analizy, ale bez wskazania na nazwę firmy i korzystania z wszelkich danych analitycznych i liczbowych, które mogą potwierdzić jakiej firmy analiza dotyczy, chyba, że firma uczestnicząca w projekcie zadecyduje inaczej.
  3. W dniach od 1-31.03.2014 wszystkie zgłoszone firmy (wypełnione i przesłane wnioski zgłoszeniowe) będą mogły brać udział w bezpłatnie w warsztatach dla pracowników działów marketingu i sprzedaży w ramach projektu " Synergia MS" - postaw na współpracę organizowanego od marca 2014, który zakłada wzrost efektywności współpracy między działami marketingu i sprzedaży w firmie w celu osiągnięcia założonych planów sprzedażowych i marketingowych. Z każdej firmy może zostać do programu wydelegowana jedna osoba z działu sprzedaży, jedna z działu marketingu.
 11. Pomysłodawca może odmówić realizacji przedsięwzięcia w zainteresowanej lub wybranej w dniach od 1.01-31.03.2014 firmie, jeśli zostaną przez nią naruszone zasady poufności lub inne ustalone wcześniej między stronami, a także w przypadku braku współpracy ze strony personelu firmy (niedostarczenie ustalonych informacji, uczestnictwo w rozmowach itp.) czy też nie dostarczenia wymaganych dokumentów firmy.
 12. Wybrana firma może zrezygnować z udziału w programie po ustaleniu wstępnego zakresu działań na pierwszym spotkaniu. Dalsze warunki współpracy zawarte są w umowie programowej zawartej między stronami na czas trwania projektu.
 13. Wszelkie informacje przekazywane między stronami zostaną zachowane w poufności i nie będą udostępniane w żadnej formie osobom trzecim. Z każdej strony zostanie wydelegowana jedna osoba koordynująca, która będzie także czuwała nad bezpieczeństwem obiegu informacji w firmie i na zewnątrz.
 14. Pomysłodawca oświadcza, że posiada odpowiednie doświadczenie w realizacji proponowanych działań.
 15. Wysyłając formularz zgłoszeniowy firma potwierdza akceptację regulaminu programu "MARKA SUKCESU" i wyraża zgodę na wykorzystanie danych firmy w postaci: nazwa, adres, nip, regon, telefon, e-mail jedynie dla celów realizacji projektu "marka sukcesu".
 16. Wysyłając formularz zgłoszeniowy firma wyraża zgodę na przesyłanie przez pomysłodawcę informacji drogą e-mailową o kolejnych etapach programu i innych informacjach związanych z projektem.
 17. Wysyłając formularz zgłoszeniowy osoba reprezentująca w nim firmę oświadcza, że posiada zgodę zarządu firmy/właściciela na reprezentowanie jej wobec podmiotów z branży pomysłodawcy.
 18. Dane kontaktowe pomysłodawcy podczas realizacji projektu:
  "MARKA SUKCESU"
  www.markasukcesu.pl
  rejestracja@markasukcesu.pl
  Tel. +48 601 259 983                 

button kontakt

button kontakt

 Zostań Marką Sukcesu!

Sprawdź dlaczego warto
przystąpić do programu.

 Zostań Marką Sukcesu!

Sprawdź dlaczego warto
przystąpić do programu.

 Formularz zgłoszeniowy

Przed wypełnieniem formularza
zapoznaj się z regulaminem.

button wypelnij

 Formularz zgłoszeniowy

Przed wypełnieniem formularza
zapoznaj się z regulaminem.

button wypelnij

 Kontakt z opiekunem marki

 +48 668 027 012
 kontakt@brandsoul.pl

 Kontakt z opiekunem marki

 +48 668 027 012
 kontakt@brandsoul.pl

BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

    © brandsoul.pl - agencja reklamowa Poznań

  

    © brandsoul.pl

Design by: Studio marki - Brand Soul.   

Design by: Studio marki - Brand Soul.
Wdrożenie: perfekcyjneStrony.pl